Giotto Cultuurprojecten creëert betekenisvolle ontmoetingen

Inspiratiedagen

Verantwoord handelen; zorg voor anderen en jezelf

Gehoor geven aan het appèl met Levinas als inspiratiebron  Hoe kan ik bewuster schakelen tussen actie en reflectie? Tegelijkertijd goed voor de ander en mezelf zorgen met oog voor de consequenties voor derden? Scherper prioriteiten stellen en gezonder met grenzen omgaan? Dit zijn enkele vragen die we gezamenlijk met behulp van de filosofie van Levinas verkennen. Om zo als team of organisatie in gesprek met elkaar een eigen handvat voor verantwoord handelen te ontwikkelen. Willen zorgen voor de ander, belangeloos verantwoordelijkheid nemen. Dat staat centraal in de filosofie van Levinas. Evenals goed voor jezelf zorgen en zin in het leven…

Lees verder
Benedictijns leiderschap

Waarden verwijzen naar dat wat van waarde is. Handelen naar je waarden houdt in dat je in je leven die dingen centraal stelt die er echt toe doen.

Lees verder
Wijsheid in leiderschap – Inspiratiedag bij Kloosterhotel ZIN in Vught

Succesvol leiderschap door deugden en karaktervorming. Een benedictijns leider kenmerkt zich door onderscheidingsvermogen en maat. Het goede dienen en het beste uit mensen halen, zodat ze tot hun recht komen en ertoe doen. Een zware taak die veel vergt.

Lees verder
Thuishoren – Luisteren en gehoor geven afstemmen op Theory U

Aandachtig luisteren en wijs beraad. Aandachtig luisteren is lavend, niet of slecht luisteren leidt gemakkelijk tot misverstaan. Met de veelheid aan prikkels die we dagelijks krijgen, is het bijna onmogelijk om goed te luisteren.

Lees verder
Lezingen en workshops

Inspiratie, reflectie en dialoog We leven veelal bij de waan van de dag, druk bezig met allerlei doelen, deadlines en reacties op vragen uit de omgeving. Als je daarbij als leiders en team te weinig aandacht besteedt aan ontwikkeling ondergraaft dat de vitaliteit en verbondenheid.  Wij bieden interactieve lezingen en workshops voor teams en organisaties. We verzorgen ook programma’s in  leergangen en leiderschapsopleidingen van organisaties, zoals het Radboudumc, Publiek Domein en diverse onderwijsinstellingen. Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen die passen bij je wensen en vragen. Thema’s waarin we thuis zijn en graag in overleg…

Lees verder
Filosoferen en de kunst van het leven – Belle van Zuylen als inspiratiebron

Literair en filosofisch programma – voor (lees)groepen. Deze middag verdiepen we ons in haar leven en werk, bezoeken het slot waar zij tot aan haar huwelijk woonde, lezen brieffragmenten en voeren met Belle als inspiratiebron een filosofische dialoog over een gezamenlijk te kiezen thema dat ons bezighoudt.

Lees verder
Handelen naar je waarden – Belle van Zuylen als inspiratiebron

Workshop voor teams, groepen collega’s en professionals. Een programma dat uitnodigt om bewust te worden van je waarden en die van anderen, te weten hoe je naar die waarden handelt, die van anderen respecteert, en hoe dat nog beter te doen.

Lees verder
De salon van Belle van Zuylen

Giotto Cultuurprojecten organiseert verschillende salons met verschillende thema’s door het jaar heen met open inschrijving.

Lees verder