Giotto Cultuurprojecten creëert betekenisvolle ontmoetingen en ontmoetingsplaatsen

Inspiratiedagen

Verantwoord handelen; voelen, denken, doen en laten

We bieden dit programma graag aan op aanvraag voor teams en organisaties Bewuster schakelen tussen actie en reflectie met mindfulness en filosoof Levinas Mindfulness is het trainen van je bewustzijn door het richten van aandacht en het ontwikkelen van een open houding tegenover ervaringen. In plaats van helemaal op te gaan in je gedachten of te handelen naar je emoties, leer je ze te observeren en pas op de plaats te maken voor je handelt. Je maakt ruimte om meer in vrijheid te beslissen en te handelen. De filosofie van Levinas sluit daar naadloos bij aan. De basis van zijn…

Lees verder
In dialoog met elkaar en Socrates – De kracht van vragen stellen en gesprek

Waarden verwijzen naar dat wat van waarde is. Handelen naar je waarden houdt in dat je in je leven die dingen centraal stelt die er echt toe doen.

Lees verder
Wijsheid in leiderschap – Inspiratiedag bij Kloosterhotel ZIN in Vught

Succesvol leiderschap door deugden en karaktervorming. Een benedictijns leider kenmerkt zich door onderscheidingsvermogen en maat. Het goede dienen en het beste uit mensen halen, zodat ze tot hun recht komen en ertoe doen. Een zware taak die veel vergt.

Lees verder
Ritme en rituelen – Inspiratiedag

Luisteren en gehoor geven iedere dag weer. In de actuele opvattingen over leiderschap is er veel aandacht voor de professionele persoonlijkheid van de leider. Dit uit zich in termen als ‘dienend leiderschap’, ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘authentiek leiderschap’.

Lees verder
Thuishoren – Luisteren en gehoor geven afstemmen op Theory U

Aandachtig luisteren en wijs beraad. Aandachtig luisteren is lavend, niet of slecht luisteren leidt gemakkelijk tot misverstaan. Met de veelheid aan prikkels die we dagelijks krijgen, is het bijna onmogelijk om goed te luisteren.

Lees verder
Lezingen en workshops

Inspiratie en reflectie is broodnodig in een wereld die veel van ons vergt! We leven veelal bij de waan van de dag, druk bezig met allerlei doelen, deadlines en reacties op vragen uit de omgeving. Als je daarbij te weinig aandacht besteedt aan je eigen ontwikkeling en kijk op de wereld, aan je eigen inspiratie, reflectie en rust en de dialoog met elkaar, kan dat je  vitaliteit en levenslust ondergraven en de verbondenheid met de mensen met wie je werkt en leeft.  Wij bieden lezingen en workshops die je de gelegenheid geven om samen met je team, maten of relaties te werken…

Lees verder
Filosoferen en de kunst van het leven – Belle van Zuylen als inspiratiebron

Literair en filosofisch programma – voor (lees)groepen. Deze middag verdiepen we ons in haar leven en werk, bezoeken het slot waar zij tot aan haar huwelijk woonde, lezen brieffragmenten en voeren met Belle als inspiratiebron een filosofische dialoog over een gezamenlijk te kiezen thema dat ons bezighoudt.

Lees verder
Handelen naar je waarden – Belle van Zuylen als inspiratiebron

Workshop voor teams, groepen collega’s en professionals. Een programma dat uitnodigt om bewust te worden van je waarden en die van anderen, te weten hoe je naar die waarden handelt, die van anderen respecteert, en hoe dat nog beter te doen.

Lees verder
De salon van Belle van Zuylen

Giotto Cultuurprojecten organiseert verschillende salons met verschillende thema’s door het jaar heen met open inschrijving.

Lees verder