Giotto Cultuurprojecten creëert betekenisvolle ontmoetingen

Trainingen

Individuele coaching mindfulness & persoonlijk leiderschap

Met mindfulness leer je nauwkeuriger waarnemen wat er in je omgaat en om je heen gebeurt en beter luisteren naar de signalen van je lichaam.

Lees verder
Stil worden & dialoog aan tafel

Deze vervolgcursus motiveert en stimuleert de continuïteit en doorontwikkeling van mindful leven en werken.

Lees verder
Persoonlijk leiderschap – op koers met aandacht en wijsheid

Deze cursus benut voor het verkrijgen van meer innerlijke rust in leven en werk zowel de oefening in mindfulness als de praktische filosofie. Mindfulness is het trainen van je bewustzijn door het richten van aandacht en het ontwikkelen van een open en uitnodigende houding.

Lees verder
Dialooglab

Luisteren en gehoor geven iedere dag weer. In de actuele opvattingen over leiderschap is er veel aandacht voor de professionele persoonlijkheid van de leider. Dit uit zich in termen als ‘dienend leiderschap’, ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘authentiek leiderschap’.

Lees verder
Thuishoren – Luisteren en gehoor geven afstemmen op Theory U

Aandachtig luisteren en wijs beraad. Aandachtig luisteren is lavend, niet of slecht luisteren leidt gemakkelijk tot misverstaan. Met de veelheid aan prikkels die we dagelijks krijgen, is het bijna onmogelijk om goed te luisteren.

Lees verder