Giotto Cultuurprojecten ontwikkelt en begeleidt bezinningsdagen, retraites en reizen

Benedictijns leiderschap

Benedictijns leiderschap neemt je mee naar Umbrië, naar de geboorteplaats van Benedictus van Nursia. Hij schreef rond 540 zijn Regel, een leidraad voor het kloosterleven. Met behulp van citaten en beschouwingen doorleef je de Regel en ontdek je wat die betekent voor leiderschap van werk en leven buiten de kloostermuren. Vragen en oefeningen leggen verbinding met je eigen situatie.

Benedictus was een authentiek leider met een groot inzicht in de menselijke aard. Nadat hij in de stilte zichzelf had leren kennen en zijn weg had gevonden, inspireerde hij anderen hún weg te gaan. Zo ontwikkelde hij het kloosterleven als een veilige school voor het leven. Zijn Regel is een oproep aandachtig te luisteren en gehoor te geven, iedere dag weer. Vijftien eeuwen later is deze gids nog altijd actueel.

Een boek voor iedereen die richting wil geven aan zijn eigen leven, zijn talent wil inzetten en anderen wil inspireren hetzelfde te doen. Met foto’s van Fabiàn Cevallos, fotograaf van vele regisseurs waaronder Federico Fellini.

Cultuurhistoricus en trainer Yvonne Nieuwenhuijs ontwikkelt bezinningsprogramma’s en geeft trainingen in leiderschap en heroriëntatie op werk en leven. Dat doet ze in Umbrië en Nederland. Zij is oprichter van Giotto Cultuurprojecten.

Bestel het boek Benedictijns leiderschap

Benedictijns leiderschap - Yvonne NieuwenhuijsJe kunt het boek bestellen door een e-mail te sturen naar info@giottocp.com met vermelding van naam en postadres.
Je ontvangt dan het boek en de factuur op het vermelde adres.

Benedictijns leiderschap
Yvonne Nieuwenhuijs
Paperback, 170 pagina’s
ISBN 978 90 259 0164 6
Prijs € 19,95, verzendkosten € 2,50.

Inspiratiedagen

Verantwoord handelen; voelen, denken, doen en laten

Bewuster schakelen tussen actie en reflectie met inspiratie van filosoof Levinas Mindfulness is het trainen van je bewustzijn door het richten van aandacht en het ontwikkelen van een open houding tegenover ervaringen. In plaats van helemaal op te gaan in je gedachten of te handelen naar je emoties, leer je ze te observeren en pas op de plaats te maken voor je handelt. Je maakt ruimte om meer in vrijheid te beslissen en te handelen. De filosofie van Levinas sluit daar naadloos bij aan. De basis van zijn filosofie is de ervaring van het appèl dat anderen op mij doen….

Lees verder
Rust in je hoofd en in je leven? – Inspiratiedag

Mindfulness: een training in innerlijke rust Hoe rust te vinden in de drukte van alledag? Wat is innerlijke rust en  en is dit nastrevenswaardig? Hoe vinden we rust? En willen we eigenlijk wel rust? Deze vragen verkennen we op de inspiratiedag rondom Mindfulness: een training in realiteitszin en innerlijke rust. Waarbij we ervaren wat het anders omgaan met onze gedachten ons hierbij kan brengen. We denken voortdurend. Dat gaat helemaal vanzelf. Ons vermogen om te denken heeft ons veel gebracht. Maar het zorgt ook voor veel dagelijkse onrust en stress. We blijven ons maar zorgen maken over de toekomst, het…

Lees verder
In dialoog met elkaar en Socrates – De kracht van vragen stellen en het gesprek

Waarden verwijzen naar dat wat van waarde is. Handelen naar je waarden houdt in dat je in je leven die dingen centraal stelt die er echt toe doen.

Lees verder
Wijsheid in leiderschap – Inspiratiedag bij Kloosterhotel ZIN in Vught

Succesvol leiderschap door deugden en karaktervorming. Een benedictijns leider kenmerkt zich door onderscheidingsvermogen en maat. Het goede dienen en het beste uit mensen halen, zodat ze tot hun recht komen en ertoe doen. Een zware taak die veel vergt.

Lees verder
Benedictijns leiderschap voor de 21e eeuw; de bezieling voedend organiseren

Luisteren en gehoor geven iedere dag weer. In de actuele opvattingen over leiderschap is er veel aandacht voor de professionele persoonlijkheid van de leider. Dit uit zich in termen als ‘dienend leiderschap’, ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘authentiek leiderschap’.

Lees verder
Thuishoren – Luisteren en gehoor geven afstemmen op Theory U

Aandachtig luisteren en wijs beraad. Aandachtig luisteren is lavend, niet of slecht luisteren leidt gemakkelijk tot misverstaan. Met de veelheid aan prikkels die we dagelijks krijgen, is het bijna onmogelijk om goed te luisteren.

Lees verder
Lezingen en workshops

Inspiratie en reflectie is broodnodig in een wereld die veel van ons vergt! We leven veelal bij de waan van de dag, druk bezig met allerlei doelen, deadlines en reacties op vragen uit de omgeving. Als je daarbij te weinig aandacht besteedt aan je eigen ontwikkeling en kijk op de wereld, aan je eigen inspiratie, reflectie en rust en de dialoog met elkaar, kan dat je  vitaliteit en levenslust ondergraven en de verbondenheid met de mensen met wie je werkt en leeft.  Wij bieden lezingen en workshops die je de gelegenheid geven om samen met je team, maten of relaties te werken…

Lees verder
Filosoferen en de kunst van het leven – Belle van Zuylen als inspiratiebron

Literair en filosofisch programma – voor (lees)groepen. Deze middag verdiepen we ons in haar leven en werk, bezoeken het slot waar zij tot aan haar huwelijk woonde, lezen brieffragmenten en voeren met Belle als inspiratiebron een filosofische dialoog over een gezamenlijk te kiezen thema dat ons bezighoudt.

Lees verder
Handelen naar je waarden – Belle van Zuylen als inspiratiebron

Workshop voor teams, groepen collega’s en professionals. Een programma dat uitnodigt om bewust te worden van je waarden en die van anderen, te weten hoe je naar die waarden handelt, die van anderen respecteert, en hoe dat nog beter te doen.

Lees verder
De salon van Belle van Zuylen

Giotto Cultuurprojecten organiseert verschillende salons met verschillende thema’s door het jaar heen met open inschrijving.

Lees verder