Giotto Cultuurprojecten creëert betekenisvolle ontmoetingen

Hoop – Dag voor inspiratie, reflectie en dialoog

Hoop – Dag voor inspiratie, reflectie en dialoog

1 februari 2015
10:30 - 17:00 zie locatie op kaart

Hoop is een bewustzijn
En staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt.

Hopen is voorspellen, noch voorzien.
Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift,
ligt voor anker voorbij de horizon.

– Václav Havel

Deze dag reikt vragen, bronnen, levenservaring, reflectie en dialoog aan rond het thema hoop. We willen gezamenlijk verkennen wat hoop voor ons betekent en hoe we de hoop kunnen voeden. Waar hoop jij op? Waar word je wanhopig van? Heb je ijdele hoop? Hoe ga je om met de hoop die in je leeft?

De dag vindt plaats in het kader van de Maand van de Spiritualiteit.

Prijs

€ 45,00 per persoon voor het dagprogramma inclusief koffie, lunch en thee na afloop. € 35,00 voor leden van de Beweging van Barmhartigheid en Congregaties.

Programma

10.30 uur Ontvangst, koffie en thee
11.00 uur Hoop, een gezamenlijke verkenning
Opening door Yvonne Nieuwenhuijs
11.15 uur Hoop en de erkenning van vragen
Door Marinus van den Berg. Marinus van den Berg is pastor en schrijver. Hij werkte lange tijd in de palliatieve zorg en schreef boeken op het snijvlak van zorg en zingeving. Na een inleiding ruimte voor vragen en gesprek.
12.30 uur Lunch en gelegenheid voor een wandeling in het park
14.00 uur Laten we het hopen
Een muzische zoektocht naar hoop door Adri Bosch,tekstschrijver op het snijvlak van leven en literatuur.
15.00 uur Reflectie en dialoog
Begeleid door Marjolein Hamer, Charles van Leeuwen, Yvonne Nieuwenhuijs, Wim Verschuren die deze dag hebben voorbereid.
16.00 uur Afsluiting van de dag
16.15 uur Ontmoeting met koffie en thee

Aanmelden

Tot 25 januari via het inschrijfformulier op de site www.kloosterhotelzin.nl en door overmaking van het bedrag op rekening IBAN NL70 INGB0005723506 van ‘ZIN in werk bv’ onder vermelding van ‘hoop 1 februari’ en naam/namen deelnemers.